Professionele login

COVID-19 Update

Zoals bekend is COVID-19 nog steeds alomtegenwoordig in België en zal dit op korte termijn niet snel veranderen. Radetec heeft dan ook beslist om activiteiten (klantenbezoeken etc…) die invloed zouden kunnen hebben op de verspreiding van het virus, tot nader order zoveel mogelijk af te bouwen.

Uiteraard kan u gedurende deze periode nog steeds terecht bij ons. Hetzij telefonisch, hetzij via e-mail. Dringende zaken die enkel via een bedrijfsbezoek kunnen worden opgelost zijn nog steeds mogelijk, maar enkel na afspraak.

Mogen wij u met aandrang vragen om bij dergelijke bezoeken steeds de geldende veiligheidsmaatregelen te hanteren (dragen mondmasker, anderhalve meter afstand…). Op deze manier kunnen we samen bijdragen aan de bestrijding van COVID-19.

Wij hopen dat jullie alle activiteiten kunnen verder zetten maar bovenal gezond blijven.